Satış Sonrası Destek

 

Kurulum:  Satış süreci tamamlanan ürün ve hizmetler için, müşteri sahasında gerekli kurulum ve entegrasyon hizmetlerinin verilmesidir.

Ara Bakım/Destek Hizmetleri: Satış sonrası sözleşmeler kapsamında veya müşterilerden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan  bakım, onarım ve destek hizmetlerinin verilmesidir.

Kalibrasyon/Doğrulama: Satış ve kurulumunu yaptığımız teçhizat için ön sözleşmeler kapsamında veya müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, ihtiyaç duyulan kalibrasyon ve/veya doğrulama hizmetlerinin verilmesidir.

Veri (data) Güncelleme: Satış ve kurulumunu yaptığımız teçhizat için ön sözleşmeler kapsamında veya müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, model yılı değişikliğinden yada yeni modellerin devreye girmesiyle ihtiyaç duyulan veri (data) güncelleme hizmetlerinin verilmesidir.

Teknik Eğitimler: Satış sonrasında düzenlenen makine teçhizatın kullanımına ilişkin yöntem, tanıtım, arıza tespit ve çözüm yollarını içeren bilgilerin verilmesidir.

Yedek Parça ve Tedarik: Satış sonrasında ihtiyaç duyulan bakım onarım parçaları veya makinenin çalışması sürecinde ihtiyaç duyuna takım, kesici uç, aparat, sarf mazleme vs düzeneklerin tedarik edilmesidir.

Danışmanlık; Uzmanlık alanımızda ve kapsamımız dahilinde olan hizmetlere ilişkin verilen danışmanlık ve destek çalışmalarıdır.